Lillasyster 2022

Sedan 2022 är Lillasyster uppdelat i tre olika bolag:

Snowbird Productions – Film- och Postproduktion
Studio Konkret – Animation
Oldenburg Sound – Ljudproduktion

Lillasysters integritetspolicy