Vi var Lillasyster

Efter 17 år och över 1500 produktioner bestämde vi oss för att dela upp Lillasyster i två nya bolag:
Snowbird Productions med fokus på Film, TV och Postproduktion och Studio Konkret med inriktning på animation inom 2D, 3D samt VFX.

We were Lillasyster

After 17 years and over 1500 productions, we decided to split Lillasyster into two new companies:
Snowbird Productions, focusing on Film, TV, and Post production, and Studio Konkret, specializing in 2D and 3D animation as well as VFX.

FILM & POSTPRODUKTION

hello@snowbirdproductions.se
+46 70 555 07 90
Asogatan 115, 115 24 Stockholm

ANIMATION & VFX

hello@studio-konkret.se
+46 70 774 38 36
Kocksgatam 50, 116 29 Stockholm