Integritetspolicy

Vi på Lillasyster är måna om din personliga integritet. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter på vår webbplats?

Insamling och behandling av personuppgifter kan exempelvis ske som sökande till lediga tjänster hos oss eller i kontakter för ett samarbete eller uppdrag. Insamling av personuppgifter kan även ske i vår omvärldsbevakning.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi sparar endast uppgifter som är relevanta för oss för en fortsatt kommunikation. Vi sparar inga personuppgifter i vår databas för webbplatsen. Däremot har vi interna register lagrade i vår interna it-miljö.

För ansökningar och intresseanmälningar om anställning och uppdrag/samarbeten hos oss som sker via angivna e-postadresser eller formulär som finns på vår webbplats sparar vi de personuppgifter du lämnar för vidare kommunikation i det aktuella ärendet.
Uppgifter som kan komma att sparas:
Identitetsuppgifter t.ex. namn
Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
Ev. Ålder/personnummer
Ev. CV, referenser

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är grundad på en intresseavvägning där vi har ett berättigade intresse av att kunna bedöma uppgiftslämnaren för eventuell anställning eller för ett eventuellt uppdrag eller fortsatt kommunikation kring affärsrelaterade frågor.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan. Mottagare av personuppgifter här hos oss på Lillasyster får endast behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner och, i förekommande fall, i enlighet med överenskommet personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa mottagare får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller manipulation.

Andra applikationer eller webbplatser

På vår webbplats kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av oss. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor. Vi använder oss av Google Analytics för att mäta trafiken på vår webbplats och Google Ads för att kunna mäta effekt och retargeting på eventuella annonskampanjer vi gör.

Vem kontaktar du vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.